Informacje o autorach strony
Ustaw jako stronę startową Napisz do nas Dodaj stronę do ulubionych
 

 

W tym dziale mam przyjemność zaprezentować Wam wyniki badania przeprowadzanego przez studentów Socjologii Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie realizowane było wyłącznie na terenie Łodzi. Był to pierwszy projekt badawczy realizowany przez zaangażowane jednostki i stanowił element szkolenia w zakresie prowadzenia badań społecznych.

 

Badanie nr 1
temat projektu badawczego
CZAS WOLNY ŁODZIAN
czas realizacji
marzec 2004 - styczeń 2005
cel badania
pogłębienie wiedzy o formach aktywności podejmowanych przez mieszkańców Łodzi w czasie wolnym od obowiązków domowych i zawodowych
dobór próby
kwotowy
użyte techniki zbierania informacji

wywiad swobodny ukierunkowany
wywiad kwestionariuszowy
niestandaryzowana obserwacja quasi-uczestnicząca

wyróżnione działy tematyczne
życie rodzinno - domowe
życie towarzyskie
hobby
uczestnictwo w kulturze
wizerunek Łodzi jako ośrodka kulturowego
sport
turystyka
samokształcenie
nadzór metodologiczny
dr Anna Kacperczyk
realizatorzy badania

Paweł Galas, Katarzyna Gotlib, Maciej Karski, Magdalena Kołecka, Łukasz Krawczyk, Kamil Kruk, Marek Lewoc, Jarosław Marczak, Łukasz Matuszewski, Agata Mielczarek, Katarzyna Orzechowska, Michał Pienias, Krzysztof Pilaszek, Dominika Pluta, Piotr Rutkowski, Radosław Zawiślak

raport
Prawa autorskie zastrzeżone. Wyniki nie mogą być użyte bez pisemnej zgody realizatorów badania


Badanie nr 2
temat projektu badawczego
ŁODŹ - MIASTO STAGNACJI CZY PERSPEKTYW
czas realizacji
luty 2004 - styczeń 2005
cel badania
pogłębienie wiedzy na temat odbioru Łodzi przez jej mieszkańców rozważanego w aspektach: emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym.
dobór próby
kwotowy
użyte techniki zbierania informacji

wywiad swobodny ukierunkowany
wywiad kwestionariuszowy

wyróżnione działy tematyczne
przywiązanie do miasta
samoocena łodzian
bezpieczeństwo w Łodzi
perspektywy na rynku pracy
zaangażowanie łodzian w życie miasta
czas wolny
najpopularniejsze środki komunikacji miejskiej udział łodzian w akcjach charytatywnych
zainteresowanie miastem
ocena warunków życiowych łodzian
estetyka miasta
w co wierzą łodzianie
realizatorzy badania

studenci Socjologii UŁ (grupa I /2005)

raport
Prawa autorskie zastrzeżone. Wyniki nie mogą być użyte bez pisemnej zgody realizatorów badania


 

Copyright © by Łukasz Krawczyk 2000-2007. Wszelkie prawa zastrzezone.