Łódzka Szkoła Filmowa w dawnym pałacu Oskara Kohna