Informacje o autorach strony
Ustaw jako stronę startową Napisz do nas Dodaj stronę do ulubionych
 

 

Łódź- "polski Manchester", drugie co do wielkosci miasto Polski, osada przemysłowa, kojarzy sie zazwyczaj z krainą bez drzew, ale za to z lasem niedawno dymiacych jeszcze kominów. Taką wizję swego miasta mają zapewne łodzianie chodzący po zatłoczonych ulicach centrum, czy spędzajacy każdą wolną chwilę jedynie na "Pietrynie". Ich to właśnie szczególnie gorąco zachęcam do przeczytania poniższego tekstu. Uważam bowiem, iż jest to bardzo powierzchowna opinia, a Łódź wbrew powszechnemu mniemaniu jest jednym z nielicznych miast o tak dużej ilości zieleni. Tworzą ją zarówno duże zespoły, takie jak: Las Łagiewnicki czy Zdrowie, jak i mniejsze enklawy, do których zaliczyć można: parki, skwery, cmentarze czy też ogródki działkowe. Po tym krótkim wstępie chciałbym przybliżyć czytelnikowi ważniejsze obiekty przyrodnicze z terenów Łodzi. Mam nadzieje, iz poniższe opisy zachęcą wiele osób do lepszego poznania tego miasta.

 

Park im. J. Matejki
Położony jest w dzielnicy Śródmieście, naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej. Założony został w 1924r, początkowo jako park prywatny. Ucharakteryzowany został w stylu francuskim na wzór parku wersalskiego. Na powierzchni 2,5 ha występują żywopłoty grabowe, które stanowią ramę pięknego trawnika wypełniającego wnętrze, urozmaiconego kwietnikami róż, oraz inne cenne rośliny tj. azalia, świerk srebrzysty, oliwnik wąskolistny i in. Liczne gatunki drzew i krzewów posadzono na obrzeżach parku, rosną swobodnie, tworzą osobliwy nastrój geometrycznego ogrodu.

Park im. H. Sienkiewicza
Położony jest w dzielnicy Śródmieście. Założony został w 1896 r. a otwarty w 1897 r. Jest jednym z najstarszych parków ł ódzkich. Obejmuje powierzchnię ok. 5,1 ha. Park rozwiązany jest pejzażowe. Od ul. Sienkiewicza urządzony jest kwietnik, pośrodku którego znajduje sie basen z wodotryskiem. Ozdobą fontanny parku jest grupa rzeźb w stylu neobarokowym. Od ul. Kilińskiego rosną zabytkowe drzewa pomnikowe z kwitnącym bluszczem. Poza tym w parku mieści sie Muzeum Ewolucjonizmu posiadajace ciekawe okazy ze zbiorów minerologicznych i geologicznych, okazy ssaków, ptaków, akwaria i terraria, dział entomologiczny. Od południa park graniczy z Ośrodkiem Propagandy Sztuki BWA. Odbywają sie tu ciekawe wystawy malarstwa, sztuki ludowej i grafiki. Przy parku, od strony ul. Sienkiewicza znajduje sie takze III LO im. T. Kościuszki.

 

Park im. A. Mickiewicza (d. Julianów)
Położony jest w dzielnicy Bałuty. Założony został w początku XIX w. (na miejscu dawnego folwarku wykupionego przez J. Heinzla), w stylu angielskim, a jeszcze do 1939r. stał tam wspaniały pałac. Obecny park znajduje sie na terenie prywatnych gruntów i lasów włascicieli Radogoszcza - Strzałkowskich. Zajmuje on pow. okolo 35,59 ha. Park jest piękny widokowo. Ma 2 sztucznie wykopane zbiorniki wodne, muszle koncertową i bogaty drzewostan.  Ciekawsze okazy drzew obejmują m.in. buki czerwonolistne, lipy białe, jodłę nikko, jodłę kalifornijską, skrzydłorzech kaski, magnolie, limby i cisy. We wschodniej części parku rośnie około 300-letni dąb o obwodzie 4m, będący pomnikiem przyrody, zwany "Kosyrem", zapisany barwnie w historii XIX-wiecznej Łodzi. W pobliżu parku przepływa w dolinie malownicza rzeka Sokołówka.

Park Żródliska (I, II)
Położony jest w dzielnicy Widzew. Założony został w latach 1840-1843 i jest najstarszym parkiem miejskim. Zajmuje powierzchnię 18 ha. Park był początkowo podzielony na dwie części: park fabryczny, od wschodu przylegający do dawnego Ogrodu Angielskiego, pospolicie zwanego "Kweli" (mem.- zródło) o charakterystycznym wysokim drzewostanie zwłaszcza dębowym. Sama nazwa parku pochodzi od źródeł, które właśnie biły w tej części parku. Obecność wody spowodowała powstanie na tym terenie budynków fabrycznych (wodę czerpano obficie z licznych studni) Karola Scheibiera. Park w całości uznany został za pomnik przyrody. Zachował sie tu częściowo stary drzewostan leśny w tym kilkadziesiąt ok. 300-letnich dębów, (najw. obw. 4,25 m), drzew ozdobnych jak: miłorzęby, cisy, topole kalifornijskie, buki zwyczajne i planty. W starszej części parku (Źródliska I) znajdują się malownicze stawki z mostkami, krzewy rododendronów oraz Palmiarnia. Na terenie parku zlokalizowany jest również zespół budynków fabrycznych i pałacowych fabrykanta Karola Scheiblera. Dawniej teren parku byt miejscem wielu imprez rozrywkowych i rekreacyjnych. Urządzano tu m.in. koncerty orkiestr (służyła temu jedna z dwóch XlX-wiecznych altan), a w czasie Zielonych Świątek odbywało sie tu szereg imprez związanych ze świętem ludowym, zwanym Fajka. Również dzis park jest miejscem spaceru wielu łodzian. Szczególnie polecam go do zwiedzenia.

Park im. S. Moniuszki
Położony w dzielnicy Śródmieście. Został założony w latach 1874-1877. Jest on reliktem dawnego lasu rządowego zw. Karkoszka przyłączonego do Nowego Miasta. Wśród pięknego drzewostanu liściastego stoi popiersie S. Moniuszki ufundowane przez mieszkanców miasta w 1963 r. Na zachodnim skraju parku znajduje się cerkiew Koscioła prawosławnego zbudowana w stylu bizantyjskim. Centralnym punktem parku jest plac z kwietnikiem. Wzdłuż alei rosną rozmaite rodzaje drzew tj. kasztany, lipy, topole, klony, akacje, brzozy płaczące i świerki. Latem park stanowi wspaniałą poczekalnię dla osób dojeżdżających z pobliskiego dworca PKS i PKP Ł ódz Fabryczna.

 

 

Park im. 19 Stycznia (Helenów zw. tez Parkiem Braci Anstadt)
Położony jest w dzielnicy Bałuty. Założony został w połowie XIX w. Początkowo pełnił rolę parku prywatnego. Ostatecznie urządzony i oddany w 1885r. mieszkancom miasta jako obiekt dochodowy z opłaconym wstępem. Leży w górnym odcinku doliny Łódki. Na powierzchni 16ha zobaczyć można przetrwałe do dziś zabytkowe groty, muszlę, czy staw, które to obiekty spełniały niegdyś funkcję rekreacyjną. We wschodniej stronie parku ciągną sią place sportowe i tor wyscigowy. Park w czasie ostatniej wojny był poważnie zdewastowany. Drzewostan parku jest w większości mieszany z licznymi starymi drzewami. Również rzeka Łódka jest dziś niestety tylko ściekiem kanalizacyjnym.

Park im. W. Reymonta
Położony jest w dzielnicy Górna. Został założony jako park prywatny w połowie XIX w. przez fabrykanta Ludwika Geyera. W pobliżu parku przepływa młyńska rzeka Jasien (w XIX w. i wczesniej było na niej zbudowane wiele młynów wodnych). Park z zabytkowym dworkiem klasycystycznym, który slużył jako siedziba twórcy lódzkiego przemyslu "włókienniczego - Ludwikowi Geyerowi i jego rodzinie, zostal w 1948 r. przekazany miastu z przeznaczeniem na rekreację i wypoczynek. Drzewostan parku składa się z wielu wiekowych drzew, m.in. dębów, lip, topól i świerków. Będąc w parku warto również zwiedzić "Białą Fabrykę", obecnie Muzeum Historii Włókiennictwa. Tutaj Ludwik Geyer w 1839 r. zainstalował pierwszą maszynę parową w przemyśle włókienniczym Łodzi i Królestwa Kongresowego.

Park im.Legionów (dawny park im. Wł. Hibnera oraz park ZUS)
Położony jest w dzielnicy Górna. Założony został jako park prywatny okolo 1888 r., a w 1952r. przebudowany. W pofabrykanckim pałacyku w środku parku mieści sie obecnie Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Góma. Odznacza sie szczególnie bogatym i ciekawy drzewostanem, który obejmuje m.in. magnolie, lazew klonu tatarskiego, limby krymskie, rododendrony i inne. W latach pięćdziesiątych XX w. uważany był za najładniejszy zieleniec. Wtedy też został przekazany mieszkancom miasta. Piękne wille stanowiące przed wojną własność prywatną zamieniono na świetlice zakładowe, żłobki, powstał w nich również klub racjonalizatora i inne placówki użyteczności publicznej.

Park im. S. Staszica
Położony w dzielnicy Śródmiescie. Założony został w latach 1891-1901. Na obszarze 3,9ha znajdują się piękne aleje lipowe, plac zabaw dla dzieci, fontanna i staw dekoracyjny. Teren parku urozmaicają sztucznie przygotowane wzgórkami i zagłębieniami. Park rozwiązany jest pejzażowo, rozplanowany bardzo umiejętnie poprzez odpowiednie ugrupowanie drzew i krzewów uzyskano wiele ładnych zakątków. Wejście do parku ozdobiono kwietnikami. Dawniej znajdował się tu teatr letni, później muszla koncertowa czy pomnik pracy, a obecnie pomnik St. Staszica. Ozdobę parku stanowią w sezonie letnim łabędzie, które przebywają w okolicy stawku parkowego. Uwagę zwraca również ciekawy okaz głazu narzutowego z okresu lodowcowego. Wśród drzew warto wspomnieć o topoli berlinskiej (pomnik przyrody o obw. pnia 3,6m) dębie wielkowocowym, czy kasztanowcach .

Park im. J. Słowackiego
Położony w dzielnicy Górna. Podobnie jak Park im.W.Reymonta założony został nad rzeką młyńską Jasienią w końcu XIX w. jako park prywatny. Jest to dawny Park Wenecja, związany z istniejącym tu niegdyś młynem wodnym i stawami zamulonymi przez rzekę Jasień. Wśród drzew wyróżniamy takie gatunki jak kasztanowce, jawory, lipy szerokolistne, wiązy polne pstrolistne, topole kanadyjskie i limby. Pośrodku parku zlokalizowany jest duży zbiornik wodny.

Park im. J. Poniatowskiego
Położony w dzielnicy Polesie. Założony został w llatach 1904-1910-1915 przez wybitnych architektów - ogrodników: Teodora Chrzanskiego i Waleriana Kronenberga. Obszar ok. 48 ha, taką bowiem powierzchnię zajmuje dzisiejszy park, podzielony jest na dwie odmienne stylowo części. Regularny park tworzą proste aleje lipowe - pergole: partery kwiatowe obsadzone bylinami, zaś na jego osi znajduje sie cmentarz żołnierzy radzieckich, poległych w styczniu 1945 r. Druga część parku ma charakter typowo krajobrazowy z trawnikami, grupami drzew, powierzchnią wodną i alejami spacerowymi. To tu własnie rośnie największa liczba gatunków i odmian drzew w Łodzi: perełkowce japońskie, jarząb szwedzki, dąb błotny, modrzew japoński, oliwnik waskolistny, głóg czarny, świerk kłujący, odmiany srebrzystej klon (skupiska iglastych krzewów). Poza tym zlokalizowany jest tutaj ogródek jordanowski, Miejski Klub Tenisowy, staw z fontanną i łabędziami oraz znany chyba wszystkim miłosnikom "górali" w Łodzi tor rowerowy. Urozmaiceniem parku pejzażowego są również łukowe drogi alej i naturalne ugrupowanie drzew i krzewów na trawnikach tworzące niezwykle efektowną i malowniczą całość. Od południa do pa­ku przylega kośció- ewangelicki - reformowany, zbudowany w stylu neoklasycystycznym.

Park im J. Piłsudskiego (na Zdrowiu)
Położony w dzielnicy Polesie. Założony został w lalach 1919-1930 i stopniowo rozbudowany do 1939 r. Park powstał na bazie projektu S. Rogowicza i E. Ciszkiewicza na resztkach dawnego lasu miejskiego zw. Polesiem Konstantynowskim. Wojna przerwała jego budowę według jednolitego planu i koncepcji projektantów, a po jej zakończeniu nie wznowiono prac przy budowie tego rozleglego, liczącego dzisiaj ponad 200 ha, kompleksu zieleni. W parku znajdują się liczne urządzenia rekreacyjne, tereny biwakowe, lunapark, Ogród Botaniczny i ZOO. Od strony południowo - zachodniej w parku zlokalizowany jest rezerwat przyrody z okazami jodły, olszy czarnej, grabu, świerka, sosny, dębu szypułkowego, brzozy brodawkowej oraz licznych krzewów. Park Ludowy podzielony jest na wiele mniejszych parków i ogrodów w skład których wchodzą: wielki park sportowy z boiskami sportowymi i pływalniami, park spacerowy, park wystawowy z obszarem na zabawy taneczne, rezerwat przyrody, Ogród Zoologiczny oraz Ogród Botaniczny. Przez park przepływa rzeka Ł ódka. Drzewostan parku to m.in. krzewy, akacja syberyjska, topole amerykanskie, lipy i inne.

Park im. Konstytucji 3 maja
Położony w dzielnicy Widzew. Został założony w 1919 r. na terenie dawnego lasu widzewskiego zw. Polesiem Widzewskim. Na obszarze 23,2 ha wśród ponad 100 letniego drzewostanu lisciastego przeważa dąb. Na terenie parku znajdują się obiekty Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS), miasteczko ruchu drogowego oraz amfiteatr letni. Ozdobę stanowi niewielkie źródlo tworzące dwie tafle wodne.

 

 

Las Łagiewnicki
Jest to liczacy 1200 ha powierzchni największy las komunalny w Polsce. Zlokalizowany na krawędzi Wzniesień Łódzkich, w północno- wschodniej części miasta. Biegną przez niego doliny rzek takich jak: Łódka, Sokołówka, Bzura, czy Łagiewniczanka. Na jego obrzeżach znajdują się zabudowania klasztorne Ojców Franciszkanów (barokowy kościół i drewniane kapliczki) oraz jeden z pałaców pofabrykanckich Ludwika Heinzla. Obecnie jest on siedzibą oddzialu dzieciecego szpitala chorób płucnych. Poza tym znajdują sie tu także stajnie klubu jeździeckiego ŁKJ, będące niegdyś własnoscią fabrykanta. W lesie znajduje sie rezerwat o powierzchni 69,85 ha, stworzony w celach dydaktyczno- naukowych i krajobrazowych. Jest to fragment starej Puszczy Łódzkiej z dobrze zachowaną fitocenozą, z róznorodnością gradu i dąbrowy świetlistej. Dominuje drzewostan w wieku ok. 105 lat. Runo bogate gatunkowo. Cały kompleks leśny jest częścią utworzonego w dniu 31.XII.1996r. parku krajobrazowego. "Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich" zajmuje powierzchnię 10,748 ha. i jest chroniony ze względu na wartości historyczne i kulturowe.

 


Wiecej inforamcji na temat łódzkich obszarów zieleni można znaleźćna stronie internetowej:
http://parki.zrodla.org/
Copyright © by Łukasz Krawczyk 2000-2007. Wszelkie prawa zastrzezone.