Sanktuarium MB Zwycięskiej z 1926 r.
jako wotum za zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 r.